5 gerealiseerde zaken afgelopen legislatuur

 1. Resolutie aanbevelingen onderzoekscommissie kinderopvang

  Na weken van grondige hoorzittingen kwamen we met het parlement tot 75 waardevolle aanbevelingen om de kwaliteit van onze kinderopvang te verhogen.
   
 2. Resolutie aanbevelingen bijzondere commissie historisch kindermisbruik (in opmaak).

  De bijzondere commissie ging op zoek naar antwoorden op vele vragen rond historisch kindermisbruik binnen de Kerk en andere gezagsrelaties. Vooral de nood aan erkenning van de slachtoffers en het faciliteren van de weg naar de gepaste hulp vonden we belangrijk.
   
 3. Resolutie geweld en discriminatie tegen lgbtqi+-personen

  Geweld op en discriminatie van mensen omwille van hun geaardheid of identiteit kan niet. En toch gebeurt het nog te vaak. Met deze resolutie over de grenzen van meerderheid en oppositie willen de regering tools geven om deze problematiek aan te pakken.
   
 4. Decreet tot het nemen van dringende steunmaatregelen voor de jeugdsector naar aanleiding van de COVID-19-pandemie

  De coronacrisis hakte er zwaar in, niet in het minst bij onze jongeren. In het parlement stemden we dan ook een decreet om de jeugdsector te ondersteunen zodat zij de moeilijke periode zouden kunnen overbruggen. Onze jeugd is belangrijk, onze jeugdsector is dat evenzeer. Het was onze plicht om hen te ondersteunen.
   
 5. Resolutie over de versterking van het mediawijsheidsbeleid

  Online veiligheid is een van de belangrijkste vraagstukken waar we mee te maken krijgen. Fake News, cyberpesten, ... Veel zaken die een maatschappij ontregelen gebeuren digitaal. We moeten de bevolking daarover sensibiliseren en dat doen we door een sterker mediawijsheidsbeleid.

 

Klik op de links voor de desbetreffende documenten

5 doelstellingen voor de volgende legislatuur

 1. Veilig jezelf kunnen zijn

  We moeten blijven inzetten op een samenleving waarin iedereen zijn eigen identiteit en geaardheid veilig kan beleven, zonder het risico geweld of discriminatie te moeten ondergaan.
   
 2. Betaalbare kinderopvang

  We hebben de afgelopen legislatuur door de onderzoekscommissie sterk ingezet op het wegwerken van de problemen binnen de kinderopvang. Dat moeten we blijven doen, terwijl we tegelijk werken aan de betaalbaarheid ervan.
   
 3. Mentaal welzijn bij jongeren

  Het mentaal welzijn van onze jongeren stond de afgelopen jaren zwaar onder druk. Daar moeten we blijvend aandacht voor hebben.
   
 4. Onderwijs als basis

  Het onderwijs speelt een uiterst belangrijke rol bij de vorming van onze jongeren, een rol die haast niet te overschatten is. Inzetten op zo vroeg mogelijk naar school gaan en het belang van het Nederlands, dat is een speerpunt voor de N-VA.
   
 5. Jongeren betrekken bij de gemeenschap

  Ook jongeren hebben rechten en plichten in onze gemeenschap. We onderzoeken of een maatschappelijke diensttijd voor hen van nut kan zijn. Maar er moet ook streng ingegrepen worden bij jonge delinquenten, waarbij straf en opvolging belangrijk zijn.

  We verwachten van jongeren dat ze hun plek innemen in de gemeenschap. Tegelijk willen we jongeren alle ruimte geven om te groeien. Brede scholen en een investeringsplan in jeugdinfrastructuur zijn nodig.