Parlementair werk

Na de verdeling van de bevoegdheden voor de ministers, bogen de partijen zich ondertussen ook over de verdeling van de bevoegdheden voor de parlementsleden. Ik mag hierbij leefmilieu, jeugd, gelijke kansen en welzijn voor mijn rekening nemen. Vier thema’s die een frisse kijk kunnen gebruiken. Ik zal me honderd procent inzetten om de belangen van alle Vlamingen rond deze thema’s voor mijn rekening te nemen.

Allereerst zal ik zetelen in de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie. Hier volg ik vooral leefmilieu op, iets wat me al van jongs af aan nauw aan het hart ligt. De kwaliteit van onze waterlopen, afvalpreventie en -recyclage verdienen bijzondere aandacht. Daarnaast zal ik in de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media zitten. In deze commissie richt ik me vooral op de jeugdige thema’s.

Plaatsvervangende commissies

Daarnaast concentreer ik me op de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering. Naast mensenrechten zijn gelijke rechten en kansen voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LGBTQIA+) belangrijk om van dichtbij op te volgen. Tenslotte volg ik nog de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de versterking van het mediawijsheidsbeleid

van Karin Brouwers, Freya Perdaens, Steven Coenegrachts, Manuela Van Werde, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
858 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over geweld en discriminatie tegen lgbtqi+-personen

van Freya Perdaens, Orry Van de Wauwer, Stephanie D'Hose, An Moerenhout en Maxim Veys
761 (2020-2021) nr. 1

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, wat betreft de aanpassing aan de Code 2021

van Philippe Muyters, Maaike De Rudder, Steven Coenegrachts, Kris Van Dijck, Tinne Rombouts en Freya Perdaens
800 (2020-2021) nr. 3

Recente vragen

Schriftelijke vraag Waterverbruik - Evolutie

van Freya Perdaens aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
1065 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Plastic in rivieren - Preventieve opvangmethoden

van Freya Perdaens aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
1033 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Grondwaterwinningen - Lokale handhaving

van Freya Perdaens aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
1049 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de naleving van de noodprotocollen voor de jeugdwerkzomer

van Tinne Rombouts aan minister Benjamin Dalle
763 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de opvolging van initiatieven ter bevordering van cultuurparticipatie bij jongeren

van Stephanie D'Hose aan minister Jan Jambon
4053 (2020-2021)

Vraag om uitleg over recente bodemstalen en de normen die de OVAM hanteert voor PFOS

van Jos D'Haese aan minister Zuhal Demir
4133 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2