Parlementair werk

Na de verdeling van de bevoegdheden voor de ministers, bogen de partijen zich ondertussen ook over de verdeling van de bevoegdheden voor de parlementsleden. Ik mag hierbij leefmilieu, jeugd, gelijke kansen en welzijn voor mijn rekening nemen. Vier thema’s die een frisse kijk kunnen gebruiken. Ik zal me honderd procent inzetten om de belangen van alle Vlamingen rond deze thema’s voor mijn rekening te nemen.

Allereerst zal ik zetelen in de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie. Hier volg ik vooral leefmilieu op, iets wat me al van jongs af aan nauw aan het hart ligt. De kwaliteit van onze waterlopen, afvalpreventie en -recyclage verdienen bijzondere aandacht. Daarnaast zal ik in de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media zitten. In deze commissie richt ik me vooral op de jeugdige thema’s.

Plaatsvervangende commissies

Daarnaast concentreer ik me op de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering. Naast mensenrechten zijn gelijke rechten en kansen voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LGBTQIA+) belangrijk om van dichtbij op te volgen. Tenslotte volg ik nog de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de Vlaamse bijdrage aan de VN-klimaatconferentie (COP25) in Madrid

van Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Freya Perdaens
160 (2019-2020) nr. 1

Amendement op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2020

van Freya Perdaens, Tinne Rombouts, Gwenny De Vroe, Andries Gryffroy, Koen Van den Heuvel en Wilfried Vandaele
152 (2019-2020) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Drinkwatermaatschappijen - Waarschuwingen drinkwaterkwaliteit

van Freya Perdaens aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
658 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Online platform voor circulaire ideeën - Stand van zaken

van Freya Perdaens aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
654 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Begrotingsaanpassing Jeugd - Middelen voor taalstimulering

van Freya Perdaens aan minister Benjamin Dalle (Vraag en antwoord)
138 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over marien zwerfvuil

van Steve Vandenberghe aan minister Zuhal Demir
2750 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de loodvervuiling in Hoboken

van Imade Annouri aan minister Zuhal Demir
3056 (2019-2020)

Vraag om uitleg over verhoogde loodwaarden in het bloed van kinderen in Hoboken

van Jos D'Haese aan minister Zuhal Demir
3068 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2