Parlementair werk

Na de verdeling van de bevoegdheden voor de ministers, bogen de partijen zich ondertussen ook over de verdeling van de bevoegdheden voor de parlementsleden. Ik mag hierbij leefmilieu, jeugd, gelijke kansen en welzijn voor mijn rekening nemen. Vier thema’s die een frisse kijk kunnen gebruiken. Ik zal me honderd procent inzetten om de belangen van alle Vlamingen rond deze thema’s voor mijn rekening te nemen.

Allereerst zal ik zetelen in de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie. Hier volg ik vooral leefmilieu op, iets wat me al van jongs af aan nauw aan het hart ligt. De kwaliteit van onze waterlopen, afvalpreventie en -recyclage verdienen bijzondere aandacht. Daarnaast zal ik in de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media zitten. In deze commissie richt ik me vooral op de jeugdige thema’s.

Plaatsvervangende commissies

Daarnaast concentreer ik me op de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering. Naast mensenrechten zijn gelijke rechten en kansen voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LGBTQIA+) belangrijk om van dichtbij op te volgen. Tenslotte volg ik nog de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over het realiseren van inclusieve werkvloeren voor werknemers die tot de lgbti+-gemeenschap behoren

van Tom Ongena, Freya Perdaens, Orry Van de Wauwer, Imade Annouri en Maxim Veys
1742 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot het verlenen van noodleningen en noodsteun aan de georganiseerde sportsector naar aanleiding van de stijgende energie-uitgaven

van Philippe Muyters, Maaike De Rudder, Steven Coenegrachts, Kris Van Dijck, Karin Brouwers en Freya Perdaens
1518 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de verplichte installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen op dakoppervlakten betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Freya Perdaens, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
1352 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Woosh - Luierrecyclage (2)

van Freya Perdaens aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
901 (2022-2023)

Schriftelijke vraag OverKop-huizen - Samenwerking met jeugdwerk

van Freya Perdaens aan minister Benjamin Dalle (Vraag en antwoord)
178 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Herbruikbare bekers bij evenementen - Uitzonderingen

van Freya Perdaens aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
909 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over de uitvoering van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang en over de resultaten van het benchmarkonderzoek

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, verslag door Katrien Schryvers, Freya Saeys en Koen Daniëls
1813 (2022-2023) nr. 1

Actuele vraag over de suïcidecijfers in Vlaanderen

van Vera Jans aan minister Hilde Crevits
695 (2022-2023)

Actuele vraag over de suïcidecijfers van 2021

van Jeremie Vaneeckhout aan minister Hilde Crevits
696 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2