Parlementair werk

Na de verdeling van de bevoegdheden voor de ministers, bogen de partijen zich ondertussen ook over de verdeling van de bevoegdheden voor de parlementsleden. Ik mag hierbij leefmilieu, jeugd, gelijke kansen en welzijn voor mijn rekening nemen. Vier thema’s die een frisse kijk kunnen gebruiken. Ik zal me honderd procent inzetten om de belangen van alle Vlamingen rond deze thema’s voor mijn rekening te nemen.

Allereerst zal ik zetelen in de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie. Hier volg ik vooral leefmilieu op, iets wat me al van jongs af aan nauw aan het hart ligt. De kwaliteit van onze waterlopen, afvalpreventie en -recyclage verdienen bijzondere aandacht. Daarnaast zal ik in de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media zitten. In deze commissie richt ik me vooral op de jeugdige thema’s.

Plaatsvervangende commissies

Daarnaast concentreer ik me op de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering. Naast mensenrechten zijn gelijke rechten en kansen voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LGBTQIA+) belangrijk om van dichtbij op te volgen. Tenslotte volg ik nog de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over geweld en discriminatie tegen lgbtqi+-personen

van Freya Perdaens, Orry Van de Wauwer, Stephanie D'Hose, An Moerenhout en Maxim Veys
761 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de uitwisseling van gegevens tussen kredietgevers en het VEKA betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Inez De Coninck, Tinne Rombouts en Freya Perdaens
606 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de uitwisseling van gegevens tussen kredietgevers en het VEKA betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Inez De Coninck, Tinne Rombouts en Freya Perdaens
606 (2020-2021) nr. 4

Recente vragen

Schriftelijke vraag Jeugdwerk - Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag

van Freya Perdaens aan minister Benjamin Dalle (Vraag en antwoord)
121 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Ingezameld afval - Kwaliteitsverbetering

van Freya Perdaens aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
702 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Jeugdraden - Lokale aanwezigheid

van Freya Perdaens aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
219 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Verslag van het verzoekschrift over een verbod op reclame voor onkruidverdelgers

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie, verslag door Mieke Schauvliege en Andries Gryffroy
726 (2020-2021) nr. 1

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

van de Vlaamse Regering
612 (2020-2021) nr. 1

Vraag om uitleg over structurele ondersteuning van zelforganisaties binnen het jeugdwerk

van Hannes Anaf aan minister Benjamin Dalle
2384 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2