Parlementair werk

Na de verdeling van de bevoegdheden voor de ministers, bogen de partijen zich ondertussen ook over de verdeling van de bevoegdheden voor de parlementsleden. Ik mag hierbij leefmilieu, jeugd, gelijke kansen en welzijn voor mijn rekening nemen. Vier thema’s die een frisse kijk kunnen gebruiken. Ik zal me honderd procent inzetten om de belangen van alle Vlamingen rond deze thema’s voor mijn rekening te nemen.

Allereerst zal ik zetelen in de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie. Hier volg ik vooral leefmilieu op, iets wat me al van jongs af aan nauw aan het hart ligt. De kwaliteit van onze waterlopen, afvalpreventie en -recyclage verdienen bijzondere aandacht. Daarnaast zal ik in de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media zitten. In deze commissie richt ik me vooral op de jeugdige thema’s.

Plaatsvervangende commissies

Daarnaast concentreer ik me op de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering. Naast mensenrechten zijn gelijke rechten en kansen voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LGBTQIA+) belangrijk om van dichtbij op te volgen. Tenslotte volg ik nog de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de ondersteuning van de amateurkunsten

van Marius Meremans, Cathy Coudyser, Freya Perdaens, Wilfried Vandaele, Manuela Van Werde en Kathleen Krekels
937 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van resolutie over de versterking van het mediawijsheidsbeleid

van Karin Brouwers, Freya Perdaens, Steven Coenegrachts, Manuela Van Werde, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
858 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over geweld en discriminatie tegen lgbtqi+-personen

van Freya Perdaens, Orry Van de Wauwer, Stephanie D'Hose, An Moerenhout en Maxim Veys
761 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Papierinzameling - Stoorstoffen

van Freya Perdaens aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
1255 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Noordzeewrakken - Initiatieven voor afvalrecyclage

van Freya Perdaens aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
1293 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Overstromingen - Levering drinkwater

van Freya Perdaens aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
1249 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de nieuwsdiversiteit in de Vlaamse media

van Katia Segers aan minister Benjamin Dalle
317 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het advies van de Vlaamse Jeugdraad over de relatie tussen jongeren en de politie

van Jeremie Vaneeckhout aan minister Benjamin Dalle
280 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het recente advies van de Vlaamse Jeugdraad over de band tussen jongeren en politie

van Hannes Anaf aan minister Benjamin Dalle
264 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2