Binnen de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement volg ik de domeinen leefmilieu, jeugd, gelijke kansen en welzijn. Dat zijn vier thema's die me nauw aan het hart liggen en waarvoor ik me met plezier voor honderd procent inzet om de belangen van alle Vlamingen te behartigen.

Binnen de commissie Leefmilieu focus ik me vooral op de kwaliteit van onze waterlopen, afvalpreventie en -recyclage, terwijl ik me in de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media vooral bezig houd met de jeugdige thema's. In de commissies waar ik plaatsvervangend lid ben, houd ik me vooral bezig met gelijke kansen, LGBTQIA+-beleid, suïcide, kinderopvang en de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag.

Ook bij de onderzoekscommissies kinderopvang en PFAS was ik nauw betrokken, net zoals bij de bijzondere commissie voor de evaluatie voor de aanpak van seksueel misbruik in de Kerk en andere gezagsrelaties.

In het Vlaams Parlement zetel ik in volgende commissies

  • Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie (vast lid)
  • Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media (vast lid)
  • Commissie Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering (plaatsvervangend lid)
  • Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding (plaatsvervangend lid)
  • Commissie Reglement en Samenwerking (vast lid)

Daarnaast zetel(de) ik in volgende bijzonder commissies

  • Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang 
  • Onderzoekscommissie PFAS-PFOS
  • Bijzondere commissie voor de evaluatie van de aanpak van seksueel misbruik in de Kerk en in andere gezagsrelaties

 

Onderwerpen

Recente vragen

Meer Vragen

Recente tussenkomsten

Meer Tussenkomsten

Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2