Parlementair werk

Na de verdeling van de bevoegdheden voor de ministers, bogen de partijen zich ondertussen ook over de verdeling van de bevoegdheden voor de parlementsleden. Ik mag hierbij leefmilieu, jeugd, gelijke kansen en welzijn voor mijn rekening nemen. Vier thema’s die een frisse kijk kunnen gebruiken. Ik zal me honderd procent inzetten om de belangen van alle Vlamingen rond deze thema’s voor mijn rekening te nemen.

Allereerst zal ik zetelen in de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie. Hier volg ik vooral leefmilieu op, iets wat me al van jongs af aan nauw aan het hart ligt. De kwaliteit van onze waterlopen, afvalpreventie en -recyclage verdienen bijzondere aandacht. Daarnaast zal ik in de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media zitten. In deze commissie richt ik me vooral op de jeugdige thema’s.

Plaatsvervangende commissies

Daarnaast concentreer ik me op de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering. Naast mensenrechten zijn gelijke rechten en kansen voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LGBTQIA+) belangrijk om van dichtbij op te volgen. Tenslotte volg ik nog de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2021

van Wilfried Vandaele, Koen Van den Heuvel, Gwenny De Vroe, Piet De Bruyn, Tinne Rombouts, Inez De Coninck, Andries Gryffroy, Freya Perdaens, Mieke Schauvliege, Johan Danen en Chris Steenwegen
513 (2020-2021) nr. 4

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Freya Perdaens
444 (2019-2020) nr. 2

Voorstel van resolutie betreffende de Vlaamse bijdrage aan de VN-klimaatconferentie (COP25) in Madrid

van Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Freya Perdaens
160 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Selectieve afvalophaling - Kleine metalen en aluminiumverpakkingen

van Freya Perdaens aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
20 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Afvalintercommunales - Verplicht verpakt afleveren van asbest

van Freya Perdaens aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
15 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Waterloopbeheerders - Overzicht Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en De Vlaamse Waterweg nv (DVW)

van Freya Perdaens aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
22 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de ontharding van voortuinen

van Steven Coenegrachts aan minister Zuhal Demir
74 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de strijd tegen waterlekken en het gebruik van innovatieve technieken

van Sam Van Rooy aan minister Zuhal Demir
350 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de oproep van de industrie om statiegeld in te voeren

van Mieke Schauvliege aan minister Zuhal Demir
10 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2