Parlementair werk

Na de verdeling van de bevoegdheden voor de ministers, bogen de partijen zich ondertussen ook over de verdeling van de bevoegdheden voor de parlementsleden. Ik mag hierbij leefmilieu, jeugd, gelijke kansen en welzijn voor mijn rekening nemen. Vier thema’s die een frisse kijk kunnen gebruiken. Ik zal me honderd procent inzetten om de belangen van alle Vlamingen rond deze thema’s voor mijn rekening te nemen.

Allereerst zal ik zetelen in de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie. Hier volg ik vooral leefmilieu op, iets wat me al van jongs af aan nauw aan het hart ligt. De kwaliteit van onze waterlopen, afvalpreventie en -recyclage verdienen bijzondere aandacht. Daarnaast zal ik in de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media zitten. In deze commissie richt ik me vooral op de jeugdige thema’s.

Plaatsvervangende commissies

Daarnaast concentreer ik me op de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering. Naast mensenrechten zijn gelijke rechten en kansen voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LGBTQIA+) belangrijk om van dichtbij op te volgen. Tenslotte volg ik nog de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de Vlaamse bijdrage aan de VN-klimaatconferentie (COP25) in Madrid

van Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Freya Perdaens
160 (2019-2020) nr. 1

Amendement op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2020

van Freya Perdaens, Tinne Rombouts, Gwenny De Vroe, Andries Gryffroy, Koen Van den Heuvel en Wilfried Vandaele
152 (2019-2020) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Rioolwater - Testen op coronavirusresten

van Freya Perdaens aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
800 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Coronacrisis - Verslechtering kwaliteit ingezameld afval

van Freya Perdaens aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
833 (2019-2020)

Vraag om uitleg over het ontvangen van ongewenste video's op TikTok

van Freya Perdaens aan minister Benjamin Dalle
3294 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het Actieplan Grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en audiovisuele sector

van Stephanie D'Hose aan minister Jan Jambon
3275 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de uiting van de VRT-regeringscommissaris over de dotatie aan de VRT en het onafhankelijke journalistieke werk van de VRT NWS-redactie

van Katia Segers aan minister Benjamin Dalle
3249 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de rol van VRT NU en de samenwerking tussen de VRT en Streamz

van Tine Van den Brande aan minister Benjamin Dalle
3301 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2