Parlementair werk

Na de verdeling van de bevoegdheden voor de ministers, bogen de partijen zich ondertussen ook over de verdeling van de bevoegdheden voor de parlementsleden. Ik mag hierbij leefmilieu, jeugd, gelijke kansen en welzijn voor mijn rekening nemen. Vier thema’s die een frisse kijk kunnen gebruiken. Ik zal me honderd procent inzetten om de belangen van alle Vlamingen rond deze thema’s voor mijn rekening te nemen.

Allereerst zal ik zetelen in de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie. Hier volg ik vooral leefmilieu op, iets wat me al van jongs af aan nauw aan het hart ligt. De kwaliteit van onze waterlopen, afvalpreventie en -recyclage verdienen bijzondere aandacht. Daarnaast zal ik in de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media zitten. In deze commissie richt ik me vooral op de jeugdige thema’s.

Plaatsvervangende commissies

Daarnaast concentreer ik me op de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering. Naast mensenrechten zijn gelijke rechten en kansen voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LGBTQIA+) belangrijk om van dichtbij op te volgen. Tenslotte volg ik nog de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het Mestdecreet, wat het invoeren van de mogelijkheid om adviescommissies op te richten en de afschaffing van de nutriëntenemissierechten-MVW betreft, en tot wijziging van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat het invoeren van overgangsmaatregelen voor vergunningen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof betreft (opschrift gewijzigd door de plenaire vergadering: ... tot wijziging van het Mestdecreet, wat het invoeren van de mogelijkheid om adviescommissies op te richten en de afschaffing van de nutriëntenemissierechten-MVW betreft)

van Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts, Steven Coenegrachts, Arnout Coel, Freya Perdaens en Bart Dochy
1296 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van resolutie over de educatieve en informatieve communicatie naar omwonenden en lokale besturen van werken in het kader van natuurbeheerplannen

van Gwenny De Vroe, Piet De Bruyn, Tinne Rombouts, Wilfried Vandaele, Stijn De Roo en Freya Perdaens
1282 (2021-2022) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet tot wijziging van het Mestdecreet, wat het invoeren van de mogelijkheid om adviescommissies op te richten en de afschaffing van de nutriëntenemissierechten-MVW betreft, en tot wijziging van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat het invoeren van overgangsmaatregelen voor vergunningen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof betreft

van Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts, Steven Coenegrachts, Arnout Coel, Bart Dochy en Freya Perdaens
1296 (2021-2022) nr. 4

Recente vragen

Schriftelijke vraag Opleidingen Mediawijs - Bereik

van Freya Perdaens aan minister Benjamin Dalle (Vraag en antwoord)
146 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Lokale besturen - Gebruik van pesticiden (2)

van Freya Perdaens aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
864 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Projectoproep 'Jongeren en politie' - Pilootprojecten

van Freya Perdaens aan minister Benjamin Dalle (Vraag en antwoord)
147 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de saneringsovereenkomst tussen 3M en de Vlaamse Regering

van Mieke Schauvliege aan minister Zuhal Demir
3650 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de saneringsovereenkomst tussen 3M en de Vlaamse Regering

van Hannes Anaf aan minister Zuhal Demir
3644 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de saneringsovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en 3M

van Willem-Frederik Schiltz aan minister Zuhal Demir
3669 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2