Nieuws over dit onderwerp

Bezorgdheid rond studie geluidshinder Battel

Eind juli is de oplevering voorzien van de akoestische studie voor geluidsoverlast op de kruising van de E19 en N16 in Battel. Op basis van de resultaten uit de studie zal de minister knopen …

Veegvuil in Mechelen derde hoogste in Vlaanderen

Zaterdag 20 maart 2021 start de maand van het zwerfvuil. Naar schatting bestaat twintig procent van het machinaal veegvuil uit zwerfvuil. Mechelen is, met 6,4kg per inwoner, derde in Vlaanderen qua …

Aanpassing meerjarenplan: De Mechelaar betaalt nu én in de toekomst extra

50 miljoen extra, dat is wat extra zal moeten opgehoest worden door de Mechelaar. Dit terwijl de Corona-crisis Mechelen 17,6 miljoen euro kost. Daarnaast gebeurt wat ik reeds aankondigde: het …