Nieuws over dit onderwerp

Verplichting regenwaterputten mist doel niet

Het gebruik van hemelwater is de laatste 20 jaar licht toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die die Vlaams Parlementslid Freya Perdaens (N-VA) opvroeg. De algemene trends die de laatste jaren al …

Opvangnetten moeten zwerfvuil uit Vlaamse waterlopen weren

Vanaf het najaar zullen drie opvangnetten afval opvangen in het Maasbekken. De Vlaamse regering start dan met een proefproject om het nut en de inzetbaarheid van die netten te onderzoeken in de …

56 kiloton PET-flessen gerecycleerd in Vlaanderen in 2020

In 2020 werd 56 kiloton PET-flessen gerecycleerd. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2019, toen het nog om 55 kiloton ging. Het aandeel van bottle-to-bottle recyclage in het totaal aantal …