Nieuws over dit onderwerp

Kempen neemt 90 procent van asbest-projecten voor zijn rekening

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) biedt heel wat mogelijkheden voor lokale besturen om ondersteuning te krijgen voor de verwijdering van asbest. Sommigen gaan hier sneller mee aan de …

Promotie van de waterscan in een stroomversnelling

Via de waterscan wordt onderzocht hoe jouw waterverbruik en dus ook jouw waterfactuur kan verminderen. In 2019 werd er 228 keer een waterscan uitgevoerd, bleek uit cijfers die ik bij minister Demir …

Begrotingsaanpassing: minister Demir voorziet 10,4 miljoen euro extra voor asbestverwijdering

De Vlaamse Regering wil tegen 2040 Vlaanderen asbestveilig maken. In de begrotingaanpassing voor 2020 wordt daarom 10,4 miljoen euro extra vrijgemaakt. Het grootste deel van dat budget gaat naar het …