Batterijen worden steeds belangrijker in onze maatschappij nu ook ons wagenpark sterk elektrificeert. De recyclage ervan zal in de toekomst nog verder aan belang winnen. “En dan is het goed om te merken dat sensibiliseringsacties van onder andere Bebat en Febelauto blijken te werken. Streven naar hergebruik en recyclage zit als het ware in het DNA van de Vlaming. Dat is niet anders voor batterijen, met de goeie cijfers tot gevolg voor draagbare batterijen”, aldus Perdaens.

Ook de recyclage van batterijen van elektrische wagens scoort goed in Vlaanderen. “Uit een vorige parlementaire vraag mocht ik van de minister al vernemen dat Febelauto in 2020 al rapporteerde dat 54% van de ingezamelde batterijen uit elektrische wagens een tweede leven krijgt. Ook daar zijn we dus op de goede weg”, meldt Perdaens.

Incidenten

Recyclage van batterijen houdt ook risico’s in: de chemicaliën in de batterijen kunnen bijvoorbeeld vuur vatten. “Het dataregistratiesysteem van de Afdeling Handhaving registreerde in 2022 maar liefst 15 brandincidenten in recyclagefabrieken, daar waar het er in 2020 en 2021 respectievelijk nog 1 en 2 waren. Hoewel de registratie niet duidelijk maakt of batterijen aan de oorzaak liggen, is het een evolutie die we in het oog moeten houden”, besluit Perdaens.

Onderwerpen