Nieuws over dit onderwerp

Actuele Vraag - Dalende suïcidecijfers - VIDEO

Elke zelfdoding is er een te veel. Toch merken we dat de acties in het tweede Vlaamse Actieplan Suïcidepreventie hun vruchten afwerpen. Sinds 2000 zien we immers een dalende tendens in het aantal …

Ondanks daling suïcidecijfers werk aan de winkel!

Uit de algemene sterftecijfers die het Agentschap Zorg & Gezondheid bekend maakte, blijkt dat het aantal zelfdodingen in 2017 daalde tegenover het jaar ervoor. Wanneer je de cijfers nader bekijkt …