Nieuws over dit onderwerp

Actuele Vraag - Stijgende suïcidecijfers bij jonge vrouwen - VIDEO

De algemeen dalende suïcidecijfers, die positief en optimistisch zijn, staan in schril contrast met de stijging van 22 procent in de groep van vrouwen tussen 15 en 29 jaar. We weten dat holebi’s en …

Vraag om Uitleg - Zelfdoding bij jongeren - VIDEO

Cijfers uit een grootschalig wereldwijd Unicef-onderzoek ('On My Mind') doen toch even naar adem happen: zelfdoding blijkt de tweede grootste doodsoorzaak (na het verkeer) te zijn in de EU bij de …

Actuele Vraag - Dalende suïcidecijfers - VIDEO

Elke zelfdoding is er een te veel. Toch merken we dat de acties in het tweede Vlaamse Actieplan Suïcidepreventie hun vruchten afwerpen. Sinds 2000 zien we immers een dalende tendens in het aantal …