Ondanks daling suïcidecijfers werk aan de winkel!

Door Freya Perdaens op 13 november 2019, over deze onderwerpen: Welzijn, Zelfdoding
Freya Perdaens suïcidecijfers in Vlaanderen

Uit de algemene sterftecijfers die het Agentschap Zorg & Gezondheid bekend maakte, blijkt dat het aantal zelfdodingen in 2017 daalde tegenover het jaar ervoor. Wanneer je de cijfers nader bekijkt vallen enkele zaken op. We zien in het algemeen een dalende tendens in zelfdodingscijfers en -pogingen sinds 2000. Elke zelfdoding is er een te veel, maar de 5 preventiestrategieën uit het 2de Vlaams Actieplan suïcidepreventie werpen blijkbaar wel vruchten af. Opvallend is wel dat de categorie mannen en vrouwen tussen de 45 en 60 jaar niet of amper bereikt wordt en we daar geen daling zien in het aantal zelfdodingen.

Om die reden vroeg ik, bij mijn eerste tussenkomst in het halfrond, welke maatregelen de minister zal nemen om de leeftijdscategorie 45- tot 60-jarigen in de toekomst beter te bereiken met campagnes ter preventie van suïcide. Het huidige Vlaams Actieplan loopt nog meer dan een jaar, dus die focus mag zeker meegenomen worden.

Ik vroeg dus extra aandacht voor de leeftijdscategorie van 45 tot 60 jarigen. Maar de realiteit is dat zelfdoding een probleem is dat onze hele maatschappij treft. Met bijna 3 zelfdodingen per dag is er nog veel werk aan de winkel, in verschillende leeftijdscategorieën, binnen verschillende geloofsovertuigingen, bij mensen van elke mogelijke afkomst en met elke mogelijke seksuele voorkeur. Ik heb daarom de minister gevraagd hier onvermoeid op te blijven focussen. Om dit fenomeen, dat hele families ontwricht te blijven bekampen.

Je kan de conclusie van mijn tussenkomst bekijken via volgende link:

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is