Wie is Freya Perdaens?

  • Geboren in het Mechels ‘oud Moederhuis’ in 1989
  • Echtgenote van Frederik en mama van Wannes en Vigo.
  • Sinds 2016 gemeenteraadslid in Mechelen, sinds 2019 Vlaams Parlementslid.
  • In het Vlaams Parlement vooral actief in de commissies Leefmilieu en Jeugd met speciale aandacht op afval, verontreiniging, mentaal welzijn van jongeren, mediawijsheid en grensoverschrijdend gedrag.
  • Lid van de onderzoekscommissies PFAS en Veiligheid in de Kinderopvang. Vooral in die laatste zeer intens gewerkt om schrijnende situaties uit de wereld te helpen.

“We maken dat erg concreet. De afgelopen jaren zagen we te weinig aandacht voor een financieel gezonde stad, voor een veilige en vlotte mobiliteit - ook voor wie niet óp de Mechelse Vesten rijdt - en voor de aanpak van het druggeweld. Daar willen wij verandering in brengen,” aldus Perdaens.

Voor N-VA Mechelen kan het bijvoorbeeld niet dat broodnodige investeringen aan voet- en fietspaden naar de volgende legislatuur geschoven werden ten voordele van prestigeprojecten her en der. Ook de afbouw van de schulden werd op de lange baan geschoven. “Met de forse aankondigingen van schuldafbouw zijn we niks als we telkens in de afrekening moeten vaststellen dat die beloftes niet ingelost werden. De schulden moeten naar beneden, er komen nog genoeg grote investeringen aan waarvoor we financieel gezond moeten zijn.”

Ook de mobiliteitsdruk op de dorpen en woonwijken buiten het centrum moet aangepakt worden. Met de werken op de Vesten achter de rug, blijft de overlast voor de Mechelaars buiten het centrum, dat kan niet het plan zijn voor het Mechelen van morgen.

En ook de opmars van de drugtrafiek in Mechelen moet een halt toegeroepen worden. Vele kleintjes maken een groot en het is ondertussen wel duidelijk dat wat drugs betreft Mechelen stilaan grote zorgen heeft.

Ook huidig fractievoorzitter Marc Hendrickx zal een belangrijke rol spelen op de lijst. Een evidentie, aldus Perdaens. “De verdiensten van Marc binnen N-VA Mechelen en de Mechelse stadspolitiek zijn niet te onderschatten. Dergelijke schat aan ervaring zou een zegen zijn voor elke lokale afdeling. Ik ben tevreden dat ik met hem de campagne richting 2024 kan aanvatten.”

Tenslotte roept N-VA Mechelen de Mechelaar op om te gaan stemmen in 2024. “Het nieuwe decreet lokaal bestuur heeft de opkomstplicht bij de lokale verkiezingen dan wel afgeschaft, we hopen dat toch zoveel mogelijk mensen hun stem gaan uitbrengen bij de verkiezingen in oktober. Welke meerderheid er ook aan de macht komt, het is belangrijk dat zoveel mogelijk Mechelaars zich hebben uitgesproken”, besluit Perdaens.

Onderwerpen