Mechelse raadsleden kunnen zelf de agenda van de raad en haar commissies bepalen. De vraag is echter of gevolg gegeven wordt aan deze “democratische werktuigen”.

“Je zou denken dat dit punt prioritair op een commissie verschijnt, als alle partijen op de gemeenteraad aangeven dat zo wensen. Een evaluatie van oudjaar 2022 is een tweetal weken voor oudjaar 2023 simpelweg zinloos,” aldus Freya Perdaens (N-VA).

Waarom het zo lang wachten is, is haar nog de vraag.

“Er was een commissie begin februari, daar mijn punt ingediend was op 3 januari, had het logischerwijs daar geagendeerd geweest. Maar men speelde de e-mail kwijt en zo verliep de eerste commissiezitting.”

Ook een tweede zitting passeerde. Nochtans had Perdaens te kennen gegeven dat ze ondanks haar zwangerschapsverlof aanwezig zou kunnen zijn. Een derde kans was er in juni, alweer waren andere dossiers belangrijker. En nu ook de agenda voor de zitting van oktober bekend gemaakt werd, blijft van het vlijtige voornemen van de Stadslijst en commissievoorzitter Thijs Verbeurgt om dit dossier degelijk te behandelen niets meer over.

Nochtans was een evaluatie aan de orde. Zo werd voor het eerst een totaalverbod uitgevaardigd om veiligheidsredenen. 

“De mogelijkheid om thema’s aan te brengen in de commissie werd door de Stadslijst gelauwerd als het hoogtepunt van participatie. Ik moet helaas vaststellen dat het stadsbestuur ook deze mogelijkheid tot inspraak en controle behandelt als ze de andere mogelijkheden in Mechelen doet. Dat ook de commissievoorzitter, nochtans oppositieraadslid, aan de taak tot verlenen van inspraak verzaakt; maakt het eens zo bedroevend,” besluit Perdaens.

Onderwerpen