Al sinds begin 2018 kan de Mechelaar de gemeenteraadszittingen volgen via Youtube. Een belofte die waargemaakt werd door de vorige bestuursploeg. Met name N-VA was toen groot voorvechter van een actievere openbaarheid van bestuur. Maar ook daarvoor was de gemeenteraad al raadpleegbaar voor wie dat wenste. Men kan de gehele openbare zitting in levende lijve volgen in het publieksgedeelte van de raadszaal. Al is dat niet vanzelfsprekend voor mensen met een mobiele beperking of mensen die simpelweg niet zo lang stil kunnen zitten op de prachtige, maar oncomfortabele stoelen. Maar ook al lang voor de livestream op internet te vinden was, kon men besprekingen en stemmingen opvragen. Eerst waren dat de notulen en verslagen die uitgeschreven waren, nadien de audio-opnames en dus sinds kort de volledige bespreking, integraal.  

Een makkelijke manier om de brug tussen politiek en burger te slaan en de uitspraken en daden van de politieke vertegenwoordigers tegen het licht te houden. Dat tanende vertrouwen in de politiek wat herstellen, weet u wel.  

Zelf heb ik het nooit anders geweten. En de meesten in die raadszaal met mij, dan dat er een manier was voor de burger om zich te informeren over wat diens verkozenen in diens namen bedisselden.  

Maar dat alles dus gisteren overboord. Een technische storing, daar heeft men natuurlijk geen vat op. Maar dat er geen andere manier was om de informatie vast te houden, daar zag het stadsbestuur geen graten in. Dat de burger op die manier dus niet kan raadplegen wat dat stadsbestuur van zin is met het stadhuis, de Nekkerhal en het verdere verloop van de Vesten? Ook dat is geen probleem.  

Niet zo lang we tegen het einde van de rit mensen vragen naar wat ze denken en hen een projectje aanbieden om zelf te beslissen over de planten in hun tegeltuintjes. Is dat dan participatie? Is dat dan een open bestuur, onbevreesd voor kritiek?  

Het mankeerde nochtans niet aan mogelijkheden. Zo wilde de voltallige oppositie met plezier alle punten afhandelen die geen discussie vormden of die een deadline hadden om op een later moment terug samen te komen om de grote discussies te voeren.  

Maar dat was compleet onoverkomelijk. Dus haspelde de meerderheid de volledige agenda, bestemming stadhuis, concessie Nekkerhal en samenwerkingsovereenkomst Vesten incluis, af zonder enige tussenkomst of tegenspraak. Zo bewijst dit stadsbestuur opnieuw dat het absoluut lak heeft aan luisteren naar eender welke stem die niet de hare is en bleef er niets anders over dan wat monotoon gezoem.

Onderwerpen