1 op 6 gemeenten vindt een hemelwaterplan niet nodig

Door Freya Perdaens op 27 juli 2020, over deze onderwerpen: Leefmilieu
Freya Perdaens hemelwaterplan

Tegenover vorig jaar beschikken dubbel zoveel gemeentes over een hemelwaterplan. Daarnaast steeg het aantal gemeentes die bezig zijn met het opmaken van zo’n hemelwaterplan met 33%. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Freya Perdaens (N-VA) opvroeg bij bevoegd minister Zuhal Demir. “Het verontrust mij wel dat 1 op 6 gemeentes nog steeds het nut niet inziet”, zegt Perdaens. “Goed dat minister Demir bekijkt om het opmaken van een hemelwaterplan te verplichten.

Volgens Aquafin zullen overstromingen uit de riolering twee maal vaker voorkomen tegen 2030 en tot zelfs vijf maal in 2050. Oplossingen kunnen liggen in een hemelwaterplan, dat zowel voor overstromingen als voor droogte de specifieke behoeften op lokaal niveau oplijst. In 2020 bleken 25 gemeenten over zo’n hemelwaterplan te beschikken. In 2019 waren er dat nog maar 12. Ook positief is dat er 77 (vorig jaar 58) gemeenten werken aan de opmaak van zo’n hemelwaterplan.

Minder goed nieuws is dat 49 gemeenten geen hemelwaterplan wensen op te maken. Perdaens duidt hier ook op het grote verschil tussen de verschillende provincies. Van de 25 hemelwaterplannen werd er één derde in Antwerpen opgemaakt. In Antwerpen (Merksplas en Zwijndrecht) en Limburg zijn er ook maar 2 gemeenten die het niet nodig achten om een plan op te stellen. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen is nog werk. Daar zijn 17 en 18 gemeentes niet van plan te starten. Daarnaast gaven 22 gemeenten geen informatie door, ook dat dient verholpen te worden. Zo heeft Vlaanderen minstens een overzicht van wat de gemeenten doen.

Perdaens vindt het een goede zaak dat minister Demir ondertussen opdracht heeft gegeven om te onderzoeken hoe het opmaken van een visie over een duurzaam waterbeleid, via de opmaak van de hemelwaterplannen verplicht kan worden. “Een dwingendere hand is nodig om die laatste 49 gemeenten te overtuigen en Vlaanderen breed acties te ondernemen!” geeft Perdaens aan.

Heeft jouw gemeente een hemelwaterplan? Dat kan je hier opzoeken. Mijn vraag en het antwoord van de minister vind je terug via deze link.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is