“Plastics en ander afval horen niet thuis in onze waterlopen. Het is goed dat minister Demir sterk inzet op bronsortering, maar daarmee is de kous uiteraard niet af. Nog steeds komt immers veel afval terecht in onze waterlopen. En da’s een spijtige zaak, want het heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van ons water en de biodiversiteit erin”, aldus Perdaens (N-VA).

Daarom plaats de Vlaamse Waterweg sinds enkele jaren vuilvangen op onze waterlopen. Dat zijn systemen die plastics en ander afval uit het water opvangen.

“In 2023 zullen er 35 nieuwe geplaatst worden, waarvan het merendeel dit keer in West-Vlaanderen. Op die manier wordt opnieuw een stap gezet in de strijd tegen plasticvervuiling op onze waterwegen. Er blijft uiteraard nog veel werk, maar elk initiatief als dit kunnen we uiteraard alleen maar toejuichen”, concludeert Perdaens (N-VA).

Onderwerpen