Aanpak van lgbtqia+-foob geweld

Door Freya Perdaens op 1 maart 2021, over deze onderwerpen: Gelijke kansen
Freya Perdaens lgbtqia+

Vrijdag 26 februari stond er in de Senaat een resolutie over de aanpak van lgbtqia+-foob geweld op de agenda. Wie mij kent, weet dat deze problematiek erg belangrijk is voor mij. Toch stemde N-VA niet voor deze resolutie, we onthielden ons. Ik kreeg al heel wat vragen waarom N-VA niet voor deze aanpak was. Een terechte vraag, want uiteraard is de aanpak van dit geweld een prioriteit. Ik geef de argumenten die ik vrijdag aanhaalde ook graag even mee voor u.

Problematiek verdient meer dan haastwerk

Deze thematiek vergt een grondige aanpak en geen haastig werk. Spijtig genoeg was dit laatste hier het geval. De titelbladzijde van het stuk is een overblijfsel van het knip- en plakwerk om van twee gelijkaardige resoluties naar een samengevoegde resolutie te gaan. Daar werden nog twintig amendementen op gemaakt en tijdens de vergadering werden nog aanpassingen gedaan aan de tekst. Tijdens de stemming was er niemand die de correcte tekst had waarover uiteindelijk gestemd werd. Zo werd bijvoorbeeld geschipperd tussen termen als melding, klacht en aangifte, terwijl net in dit soort dossiers de juridische implicaties van de keuze van de juiste term van elementair belang is.

Belangrijke dingen ontbreken

Één van de zaken die ik heel belangrijk vind is aandacht voor het zogezegde ‘dubbele dark number’. Er zijn mensen die geen klacht (durven) indienen en daarnaast is er een falende registratie van de meldingen die wel gebeuren. Door deze twee redenen zijn de cijfers die voorhanden zijn een dubbele onderschatting van LGBTqia+-foob geweld. In de tekst die voorlag ging te weinig aandacht naar die falende registratie. Daarnaast gaat er te weinig aandacht naar het informeren en opleiden van werknemers en vrijwilligers bij bestaande hulplijnen. Die opleiding lijkt ons nuttiger dan de inrichting van nog maar eens een nieuw contactpunt.

Werk aan de winkel!

Een volgende vraag die ik kreeg, was waarom wij dan geen aanpassingen voorstelden. Kortweg: om hier echt werk van te maken was een heel nieuw document nodig. Wij zijn niet overtuigd van de meerwaarde van de Senaat in het oplossen van dit probleem. Nuttiger is volgens ons om meteen aan de slag te gaan met deze problematiek in het federale en Vlaamse parlement. Iets waarvoor wij trouwens niet op deze resolutie hebben gewacht. er gebeurt al veel van wat wordt voorgesteld in Vlaanderen, kijk naar de huidige situatie en uitrol van het Meldpunt haatmisdrijven en het onderzoek naar welbevinden dat gegund werd aan de UZ Gent. Ook het in kaart brengen van de verschillende organisaties die deze meldingen ontvangen, werd al opgestart werd door Cavaria en Unia. Hoe dan ook leggen ik en mijn collega’s ons er ook op toe om de aanpak van lgbtqia+-foob geweld verder in kaart te brengen en streng te bestraffen!

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is