Aanpassing meerjarenplan: De Mechelaar betaalt nu én in de toekomst extra

Door Freya Perdaens op 14 december 2020, over deze onderwerpen: Mechelen
Freya Perdaens Mechelen

50 miljoen extra, dat is wat extra zal moeten opgehoest worden door de Mechelaar. Dit terwijl de Corona-crisis Mechelen 17,6 miljoen euro kost. Daarnaast gebeurt wat ik reeds aankondigde: het stadsbestuur vermindert de schuldafbouw. Er zitten teveel onzekerheden in de begroting. Bij elke begrotingsaanpassing wordt de blauwgroene Fata Morgana meer doorprikt en de werkelijkheid pijnlijk duidelijk.

Wat het stadsbestuur u vergat te vertellen.

In hun communicatie sloeg het stadsbestuur zich op de borst. Ondanks 17,6 miljoen kosten door de Coronacrisis zouden ze 21,7 miljoen extra investeringen doen. Dat de investeringen ten koste zijn van de volgende generatie is ondertussen meer dan duidelijk. Tegenover de extra investeringen staat extra schuld. Tegenover het meerjarenplan van vorig jaar wordt al 24 miljoen minder schuld afgebouwd. Naast het kiezen voor meer schuld kiest het bestuur ook opnieuw voor extra inkomsten.

Ook nu betaalt de Mechelaar

Tegenover september schrijft het stadsbestuur vijftig miljoen euro aan extra inkomsten uit GAS-boetes in. Wie denkt dat dit door de Coronacrisis komt, wordt door het stadsbestuur zelf tegengesproken. Zij gaven zelf al mee dat de Corona-crisis ‘slechts’ 17,6 miljoen euro kost. Waarom is dit extra geld nodig? Het blauwgroene meerjarenplan klopt niet. Tekenend zijn onder meer de volgende twee voorbeelden. Waar het stadsbestuur tegen 2021 een afbouw met 44 personeelsleden vooropstelde, vergroot het personeelsbestand tegen 2021 met tien extra personeelsleden. De verkoop van het ziekenhuis levert dan weer negen miljoen minder op dan het stadsbestuur voorzag. In plaats van naar de uitgaven te kijken, rekent het stadsbestuur de Mechelaar maar liefst vijftig miljoen aan GAS-boetes door.

In de toekomst dreigt zelfde scenario

Reserve op de leningscapaciteit is er niet. Ook bij toekomstige tegenvallers dreigt dus opnieuw ditzelfde blauwgroen scenario. Meer schuld en een zoektocht naar nog meer extra inkomsten. Vijftig miljoen aan extra GAS-boetes inschrijven is ‘ambitieus’. Wanneer dit niet gehaald wordt, stijgt de schuld opnieuw en betaalt u in de toekomst. Veel liever hadden wij met N-VA gezien dat naar minder uitgaven wordt gekeken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is