Aantal bezoekers van info-website voor jongeren verdubbelt!

Door Freya Perdaens op 24 november 2020, over deze onderwerpen: Jeugd
Freya Perdaens

WAT WAT is een platform van meer dan 70 organisaties (zoals Awel, Sensoa, VDAB, Publiq, Child Focus, etc.) die jongeren willen informeren en toeleiden naar advies of hulp. “De bekendheid van dit soort informatiekanalen is essentieel voor het succes ervan,” geeft Freya Perdaens (N-VA) aan. “Ik ben blij dat uit de cijfers die ik opvroeg blijkt dat die bekendheid zijn vruchten afwerpt en op één jaar tijd verdubbelde.

Meer dan één miljoen bezoeken

Uit de cijfers van vorig jaar bleek dat WAT WAT in totaal 510.411 keer bezocht werd,” aldus Perdaens, “nu is het aantal bezoeken gestegen tot 1.083.055, meer dan een verdubbeling dus.” Ook het aantal bezochte pagina’s en het aantal pagina’s die per bezoek werden opengeklikt verdubbelde. Jongeren blijken WAT WAT dus meer en meer te gebruiken als het informatielokaal bij uitstek.

Corona zorgt voor extra middelen

De Corona-crisis had veel negatieve impact, maar voor de bekendheid van dit informatiekanaal is het een goede zaak gebleken. “Naast sexting, een ander actueel onderwerp, was Corona nieuw in de top-10 waarnaar jongeren het meeste zochten en stond het meteen op 1”, aldus Perdaens. De Vlaamse Regering investeerde naar aanleiding van Corona ook bijkomende middelen in WAT WAT. Perdaens is blij dat tijdens de recente begrotingsronde wordt bevestigd dat deze extra middelen vanaf nu elk jaar zullen worden toegekend. “Nu is het vooral belangrijk dat de bekendheid van WAT WAT ook na Corona stand houdt, zodat jongeren de informatie vinden die ze zoeken en er op kunnen vertrouwen dat ze correct is. Ik vind het één van mijn taken als parlementslid om zoveel mogelijk jongeren hierover te informeren,” geeft Perdaens nog mee.

De volledige vraag en het antwoord van de minister kan je hier teruglezen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is