“Blauwalgen groeien het best in warm water en wanneer ze voldoende voedingsstoffen hebben (voornamelijk stikstof- en fosforverbindingen). Ze komen dus vooral tijdens warme zomers in bloei, periodes die uiteraard net samenvallen met de periode van zwemmen in open water. Deze cijfers zijn dus in eerste instantie jammer voor de waterliefhebbers en watersportbeoefenaars, maar zeker ook voor de fauna op en rond het water. Dieren worden ziek, maar ook mensen kunnen worden blootgesteld aan te hoge concentraties aan toxines”, aldus Perdaens (N-VA).

Het aantal verboden en aantal dagen zwemverbod mag dan wel stijgen, de gemiddelde duurtijd van een verbod is dan weer gedaald. Waar dat in 2021 nog 19,4 dagen bedroeg, wat dat in 2022 nog 14,8 dagen.

“Maar ook dat cijfers moet genuanceerd worden. In 2021 was er op 1 bepaalde locatie in Vlaanderen een verbod van een volledig seizoen, waardoor dat gemiddelde in 2021 kunstmatig hoog was. Dergelijk lang verbod was er in 2022 niet, waardoor dat cijfers nu terug op het niveau zit van 2020”, concludeert Perdaens (N-VA).

Onderwerpen