De bijzondere commissie hield de afgelopen maanden hoorzittingen in de nasleep van de uitzending van Godvergeten op Canvas. Die sessies werden vorige week afgerond en de commissieleden trekken zich nu terug om hun aanbevelingen op papier te zetten.

"Het is duidelijk geworden dat slachtoffers vaak nog steeds niet weten waar ze terechtkunnen", zegt voorzitter Hannelore Goeman (Vooruit). "We moeten dus echt af van de wildgroei aan meldpunten."

Er is volgens Goeman ook een opvallend verschil in aanpak tussen de sectoren duidelijk geworden. "In de sportsector bijvoorbeeld, loopt het goed, maar in het onderwijs is er nog veel werk. Er moeten draaiboeken komen voor de scholen, zodat de directies weten hoe ze moeten optreden bij een klacht."

Freya Perdaens van N-VA wil alle vormen van hulpverlening voor slachtoffers samenbrengen in 'Huizen van het slachtoffer', naar analogie met de 'Huizen van het kind'. "Naast psychologische hulp, moet daar ook aandacht zijn voor juridische hulp", zegt ze.

Perdaens werd de voorbije weken onaangenaam verrast door de houding van de Kerk. "De religieuze congregaties en de vertegenwoordigers van de bisschoppen toonden vaak geen empathie", zegt ze. "Ze maakten een erg afgemeten indruk. Ze doen wat hen wordt gevraagd, maar ook niet meer dan dat. Als een verplicht nummertje."

Volgens Goeman zal de Kerk financieel moeten opdraaien voor de slachtoffers die door religieuzen werden gemaakt. "De Kerk zal moeten betalen voor die psychologische hulp", zegt ze. "Tegelijk zal de politiek de wachtlijsten moeten wegwerken, zodat er ook echt hulp kan worden geboden."

Katrien Schryvers van CD&V wil ook voldoende aandacht besteden aan de daders. "Er is bijvoorbeeld te weinig samenwerking met de parketten", zegt ze. "Het is onvoldoende geweten tegen wie een onderzoek lopende is."

Plegers, al dan niet veroordeeld, moeten daarnaast beter worden begeleid, volgens de parlementsleden. "Het is eigenlijk hallucinant dat die begeleiding op dit moment nog niet verplicht is", zegt Perdaens. Organisaties als Stop it now zijn echter overbevraagd en verdienen bijkomende ondersteuning.

Tegen 1 april komen de parlementsleden met hun definitieve aanbevelingen in een resolutie.

 

BRON: HET LAATSTE NIEUWS, 08/03/2024