Wat we 3 jaar na die start te slikken krijgen is echter het compleet tegenovergestelde. Als een donderslag bij heldere hemel was er plots het project De Vesten, met een grootschalige communicatiecampagne over een vlindertuin, een pretpark en wat nog meer. Een ferm verkoopspraatje voor een van de grootste mobiliteitsdossiers in de lokale politiek voor de komende 10 jaar. Het gaat immers om een volledige herinrichting van de Vesten, de ring rond het stadscentrum van Mechelen. Een mobiliteitsdossier dat niet alleen de vele gebruikers van die ring zal impacteren, maar ook de mensen die er wonen, die in de binnenstad wonen en niet in het minst die in de wijken net buiten de binnenstad wonen. Want daar zou een deel van het verkeer zich naar verplaatsen, zo wijzen studies uit.  

Nu zowat alle grote beslissingen genomen zijn, mag de Mechelaar ook diens zegje doen. Meer bepaald over de plekken voor spelen, ontmoeten, sport en ontspanning.  

De besluiten uit het vorige grote participatietraject in Mechelen (dat van Nekkerspoel) worden dan weer sluiks afgevoerd ten voordele van de herinrichting van de Vesten. De wijk Nekkerspoel gaf destijds na een bevraging te kennen dat ze niets zagen in de knips onder de spoorwegbruggen in de wijk die voor heel wat omrijden zouden zorgen. Deze knips komen er nu toch, anders zou de buurt te hard lijden onder het sluipverkeer dat wegvloeit van aan de Vesten. Maar dit is niet de enige wijk die te lijden krijgt onder het sluipverkeer. De studies tonen aan dat zowat alle wijken buiten de stadsring meer verkeer te slikken zullen krijgen. Bewoners zijn nu al bezorgd om het vele verkeer in hun woonwijk, de evolutie is voor hen weinig rooskleurig.  

En ook de handelaars zijn bevreesd. De politieke keuze om volledig in te zetten op fietsers en voetgangers brengt immers met zich mee dat mensen die de tijd of gezondheid niet hebben voor een van deze 2 opties minder geneigd zullen zijn de trip naar de binnenstad te maken. Nog gezwegen van de vele parkeerplaatsen die verdwijnen langsheen de Vesten. Parkeerplaatsen voor handelaars en hun klanten, maar ook voor bewoners en hun bezoekers.  

Dat het aangenaam vertoeven zal zijn op de nieuwe Vesten staat wel vast, maar is dat wat de Mechelaars nodig hebben? De bewoners zijn er allicht bij gebaat, een wandeling door een vlindertuin is vast aangenamer dan langs de drukke Vesten van vandaag. Maar wat met de mensen uit de dorpen? Zullen zij met dit nieuwe plan makkelijk tot in de binnenstad raken of raken ze geïsoleerd? 

Dat onze Vesten toe waren aan vernieuwing staat niet ter discussie. Maar over het wat, hoe en vooral op welke manier het beslist werd kan nog heel wat inkt vloeien.  

Onze fractie neemt uw bezorgdheden met plezier mee naar de gemeenteraad. Zodat zelfs als het stadsbestuur er niet om vraagt, ze toch zullen horen waar de Mechelaar van wakker ligt. U kan ons bereiken via mechelen@n-va.be.