Deposities zware metalen in Beerse tot 260% hoger dan het jaar voordien

Door Freya Perdaens op 2 december 2020, over deze onderwerpen: Leefmilieu
Freya Perdaens

Verschillende deposities zware metalen lagen in het meetpunt Absheide in Beerse de eerste acht maanden van 2020 een stuk hoger dan vorig jaar. Naast een hoger dan gemiddelde waarde voor lood, viel vooral op dat de gemiddelde waarden voor ijzer en chroom tot 260% hoger lagen. Ook de deposities van zink, mangaan en nikkel lagen 180% hoger dan in de eerste acht maanden van 2019.

Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Freya Perdaens (N-VA) opvroeg bij minister van Leefmilieu Zuhal Demir bleken de verhoogde waarden voor verschillende zware metalen. “De aanleiding van mijn vraag was de depositie lood, die in de eerste vier maanden van 2020  in Absheide op gemiddeld 711 µg/(m².dag) lag.”, geeft Perdaens mee. Het parlementslid vroeg recentere cijfers en kreeg de metingen van de eerste acht maanden van 2020. Uit deze gegevens bleek dat niet enkel de depositie lood hoger dan gemiddeld lag, maar dat dit voor de meeste deposities zware metalen het geval was. Zo bleken de waarden van ijzer en chroom 260% hoger te liggen dan gemiddeld en van zink, mangaan en nikkel 180% hoger. “Positief is wel dat de waarden van cadmium, waarvoor naast lood aan de Vlaamse streefwaarden moet worden voldaan, niet verhoogd blijken.” zegt Perdaens.

Twee pieken in de cijfers

Bart Smans, die als lokaal gemeenteraadslid voor N-VA milieudossiers opvolgt, nam de cijfers door. “Opvallend is vooral de piek van verhoogde deposities in februari, maar daarnaast is er een tweede piek in de periode juni-juli.” Voor februari werd een oorzaak meegegeven, een dak dat door stormweer werd beschadigd. Hierdoor kwam het stof dat normaal gezien binnen opgevangen wordt in de lucht terecht. Voor juni-juli, waar de piek weliswaar lager lag, werd geen oorzaak meegegeven.

Vraag voor communicatie

Smans, die eerder dit jaar al de gemeente Beerse aanmaande om éénduidige communicatie te voeren bij milieu-incidenten, pleit ook nu voor communicatie. “Heel wat van de zware metalen zijn niet schadelijk, maar bijvoorbeeld lood en cadmium wel.” zegt Smans, “Als je in de periode van februari ziet dat er voor lood 2.697 µg/(m².dag) wordt gemeten, dan wordt dat best gecommuniceerd.” Het gemeenteraadslid geeft aan dat bij het informeren de reden van het incident en maatregelen best opgenomen worden, zo weten de buurtbewoners dit ook te kaderen.

Je kan hier ook meer over lezen in Het Laatste Nieuws.
Benieuwd naar de volledige vraag en het antwoord van de minister? Die kan je hier terugvinden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is