Dringend nood aan een Vlaanderenbrede aanpak van seksuele intimidatie

Door Freya Perdaens op 18 juli 2019, over deze onderwerpen: Gelijke kansen, Veiligheid
Freya Perdaens Mechelen

Het is helaas een zekerheid geworden. Hoe warmer het wordt, hoe meer incidenten van seksuele intimidatie. Bij de hittegolf die zich volgende week aankondigt zou je als jonge vrouw bijna bang zijn om je te vertonen aan een zwembad. Voor Vlaams Parlementslid en Mechels gemeenteraadslid Freya Perdaens is er nood aan een brede aanpak van het probleem. “Toen ik in 2016 het probleem van seksuele intimidatie in Mechelen op de gemeenteraad aankaartte, aan de hand van mijn persoonlijke getuigenis, werd mij achteraf in de wandelgangen gevraagd of ik niet wat overdreef. Helaas wordt vandaag pijnlijk duidelijk dat het probleem wel degelijk escaleert, en dit Vlaanderenbreed”, stelt Perdaens.

In Mechelen werden tien punten uitgewerkt om het probleem aan te pakken. Perdaens: “Ik werkte mee aan het ‘gendergelijkheidspact’, een tienpuntenplan dat voorziet in begeleiding, preventie en repressie. Het gaf onze diensten de juiste handvaten om het tij te keren.” Het pact bevat onder meer de uitrol van sensibiliseringscampagnes, onderzoek naar het aantal incidenten en slachtoffers, maatregelen bruikbaar binnen het onderwijs, het opnemen van seksuele intimidatie in de GAS-wetgeving en een aanbod voor jeugdwerkorganisaties en culturele partners.

In Antwerpen en Mechelen werden ondertussen al sensibiliseringscampagnes gevoerd. In Mechelen en Sint-Niklaas werd de GAS-wetgeving aangepast, wat een belangrijke stap was. De feiten staan nu immers specifiek omschreven als strafbaar, wat de slachtoffers steunt om aangifte te durven doen. Maar ook voor de Mechelse politie hielp het om een kader te hebben en stil te staan bij het effect van deze gebeurtenissen op de slachtoffers. Perdaens: “Wanneer je zoiets overkomt twijfel je lang of je wel aangifte zou doen, omdat het in het verleden niet altijd serieus genomen werd. Maar het is zo belangrijk om dat wel te doen. Om de daders op hun gedrag te wijzen, om het probleem in kaart te brengen en om het voor toekomstige slachtoffers minder een taboe te maken zich uit te spreken tegen dit soort gedrag.”

“Seksuele intimidatie stelt zich niet in één stad of één sector, zoals de recente incidenten in Gent, Beveren en Ninove aantonen. We hebben daarom in Vlaanderen een brede en geïntegreerde aanpak nodig, willen we een duidelijk signaal uitsturen dat dergelijk gedrag niet toelaatbaar is. Het is de verantwoordelijkheid van Vlaanderen om ervoor te zorgen dat dit gedrag voor een volgende generatie niet het nieuwe normaal wordt. Tijdens mijn campagne haalde ik al aan dat ik dit op Vlaams niveau wilde uitwerken, de actualiteit wijst helaas uit dat het meer dan nodig is. Naast het wetsvoorstel van Kamerlid Koen Metsu, om een centrale zwarte lijst ontwikkelen, zou de uitrol van dit pact mee een oplossing kunnen bieden voor de problematiek”, besluit Perdaens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is