Forensische audit legt pijnpunten milieu-inspectie bloot

Door Freya Perdaens op 24 maart 2022, over deze onderwerpen: Leefmilieu

Op 11 maart berichtten verschillende media over de doorlichting van de milieu-inspectie door Audit Vlaanderen. De conclusies uit de forensische audit waren voor de Minister voldoende ernstig om een strafklacht in te dienen tegen de desbetreffende inspecteur en tegen eventuele onbekenden die betrokken waren bij de onregelmatigheden.  Ik keek vanuit mijn controlefunctie als parlementslid deze audit in.

“De audit die werd besteld na een aflevering van Pano, bracht aan het licht dat er sterke aanwijzingen zijn van belangenvermenging en corruptie bij de milieu-inspectie. Het spreekt voor zich dat dat niet kan. Milieu is te kostbaar om lichtzinnig mee om te springen. Ik ben dan ook heel tevreden dat minister Demir niet bij de pakken blijft zitten en in de haar kenmerkende stijl overtreders voor hun verantwoordelijkheid tracht te stellen”, aldus Freya Perdaens.

In minstens 4 concrete casussen werden bewijzen van onregelmatigheden gevonden. Het valt te vrezen dat dit enkel het topje van de ijsberg is. Ook in de commissie Leefmilieu kwam dit thema ter sprake.

Freya Perdaens: “Ook het antwoord dat de minister in de commissie gaf, boezemt me vertrouwen in. De bedrijven die worden genoemd zullen grondig onder de loep worden genomen en er zal in kaart gebracht worden wat hun handhavingshistoriek is. Bovendien zal er overgegaan worden tot de aanwerving van extra handhavers. Blij dat de minister alvast de puinhopen uit het verleden tracht op te lossen. Ze verdient daar mijn volle waardering voor.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is