Wie is Freya Perdaens?

  • Geboren in het Mechels ‘oud Moederhuis’ in 1989
  • Echtgenote van Frederik en mama van Wannes en Vigo.
  • Sinds 2016 gemeenteraadslid in Mechelen, sinds 2019 Vlaams Parlementslid.
  • In het Vlaams Parlement vooral actief in de commissies Leefmilieu en Jeugd met speciale aandacht op afval, verontreiniging, mentaal welzijn van jongeren, mediawijsheid en grensoverschrijdend gedrag.
  • Lid van de onderzoekscommissies PFAS en Veiligheid in de Kinderopvang. Vooral in die laatste zeer intens gewerkt om schrijnende situaties uit de wereld te helpen.
  • Ondervoorzitter van de bijzondere commissie die werkt rond seksueel misbruik in de Kerk en andere gezagsrelaties.
  • Ondanks 2 periodes van zwangerschapsverlof, werd ze door De Tijd toch ingedeeld bij de meest actieve parlementsleden.

“Toen ik in 2019 in het Vlaams Parlement kwam, was dat als een politieke droom die uitkwam. Het werd door corona best een vreemde legislatuur, maar ik heb er elke seconde van genoten. Boeiende commissies, fijne collega’s over de partijgrenzen heen, maar ook hard werken. Afval, recyclage, maar ook de (digitale) leefwereld van jongeren, kinderopvang, suïcide, … Een uiteenlopende waaier aan thema’s kwam mijn richting uit. Het zijn allemaal zaken die deze eerste legislatuur tekenden”, aldus Perdaens.

Dat harde werken loont, want de partijtop besliste dus dat de 5e plaats op de Vlaams lijst in de kieskring Antwerpen zal ingevuld worden door Freya Perdaens.

“Ik heb veel zin om er nog een legislatuur bij te doen in het Vlaams Parlement, want er is nog veel werk te doen. We moeten bijvoorbeeld verder aan de slag met de conclusies uit de commissies kinderopvang en kindermisbruik. Ik hoop dus dat de kiezer me nog een extra periode in het Parlement gunt. Die 5e plaats biedt daartoe een mooi perspectief. Sowieso is het een eer om als eerste kandidaat uit het arrondissement Mechelen op deze lijst te staan. Samen met de lokale verkiezingen in oktober wordt het een onwaarschijnlijk druk, maar minstens even boeiend jaar. Ik ga er in elk geval vol voor.” aldus Perdaens.