Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van sportjournalisten

Door Freya Perdaens op 14 november 2019, over deze onderwerpen: Grensoverschrijdend Gedrag, Welzijn
Freya Perdaens

Op zondag 20 oktober 2019 getuigden zeven sportjournalisten tijdens de radio-uitzending “Bij Vlaeminck” op Studio Brussel over grensoverschrijdend gedrag van collega-journalisten en sportlui. Eén van de belangrijkste uitdagingen vind ik het werken richting freelancers. Voor hen is melding en opvolging vaak moeilijk, niet alleen in deze sector. Daarop lag de focus dan ook van mijn vraag in de commissie.

Vorige legislatuur werd reeds grondig werk gemaakt van de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. De Commissie Grensoverschrijdend Gedrag boog zich over de problematiek over alle beleidsdomeinen heen. Want het gaat hier natuurlijk over een maatschappelijk probleem. Een brede aanpak is noodzakelijk. De voormalig minister stelde een actieplan op tegen grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector. Daarin vinden we een aantal maatregelen specifiek gericht op de mediasector. Ook in dit regeerakkoord werd bij het luik media opgenomen dat er blijvend werk zal gemaakt worden van een strenge aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag. 

Maar richting freelancers ligt er dus nog werk op de plank. De mediasector is hier een gevoelige sector in, omdat er vaak met freelancers gewerkt wordt. Per provincie zouden er 5 vertrouwenspersonen opgeleid worden die freelancer zijn en deel willen uitmaken van een netwerk vertrouwenspersonen voor freelancers.

Wil je het hele verhaal? Hier vind je mijn vragen en het antwoord van de minister: https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/vragen-en-interp...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is