Vlaanderen staat aan de top qua gescheiden afvalophaling. We sorteren zeer goed. Onder andere composteerbaar materiaal is een van de afvalstromen die gescheiden wordt opgehaald. Dit composteerbaar materiaal kan ingezameld worden in een GFT-zak, maar ook tuinafval en snoeihout en boomstronken worden vaak apart opgehaald.

“En de cijfers van 2021 zijn bemoedigend. In amper 4 intercommunales werd in 2021 minder composteerbaar materiaal opgehaald dan in 2022, in alle andere intercommunales werd meer composteerbaar materiaal ingezameld. In sommige intercommunales is de stijging zelfs sterk te noemen”, aldus Perdaens.

Uiteraard moeten we niet op onze lauweren rusten. Het kan nog altijd beter. Het is dus goed dat Fost Plus in nauw overleg met de lokale overheden blijft inzetten op het communiceren van de sorteerregels met het oog op het nog verhogen van de inzamelgraad. “Ik hoop dat de inzamelgraad volgend jaar opnieuw gestegen is wanneer ik er de minister opnieuw over bevraag”, besluit Perdaens (N-VA).

Onderwerpen