Want liefde is…

… een toegankelijk Vlaanderen en een bereikbaar Mechelen, waar plaats is voor duurzame en toekomstgerichte mobiliteit: groen waar mogelijk, met brede fiets- en voetpaden, maar ook met een goede bereikbaarheid voor de wagen.

… een open en inclusief Vlaanderen, met een volwaardige deelname van alle groepen van de bevolking aan de samenleving: we nemen letterlijk en figuurlijk drempels weg voor personen met een beperking, hebben blijvend oog voor het mentaal welzijn van iedereen, bestrijden elke vorm van discriminatie en aanvaarden elke vorm of uiting van levensbeschouwing binnen de grenzen van de wet.

… een gelukkige thuis voor elk kind, waar jongeren in een veilige omgeving opgroeien, ook op school en in de jeugd- en sportclub. In het onderwijs hebben is er aandacht voor de talenten en diversiteit van elke leerling.

… zorg dragen voor elkaar, waarbij we eenzaamheid en sociaal isolement aanpakken. Een warme lokale gemeenschap, waar essentiële basisdiensten voor elke burger fysiek bereikbaar blijven en iedereen z’n plek vindt.

Onderwerpen