Mechelse schuld neemt op 6 maand met 22,7 miljoen toe (en dat is niet alleen de schuld van Corona)

Door Freya Perdaens op 30 juni 2020, over deze onderwerpen: Mechelen
Freya Perdaens Mechelen

Het was een triestig tafereel op de gemeenteraad in Mechelen maandagavond. Op de agenda stond de eerste aanpassing van het meerjarenplanning. Een aanpassing ter waarde van 22,7 miljoen.

Op de vragen naar de evolutie van de autofinancieringsmarge die Freya Perdaens stelde, antwoordde de bevoegde schepen met een scheefgetrokken vergelijking met Antwerpen en een seksistische opmerking aan het adres van Perdaens.

“Bedroevend. De uitspraak, dat ik mijn zetel ‘cadeau’ zou gekregen hebben van De Wever, maar zeker ook het feit dat de partijen die anders verbinding en quota de hemel in prijzen dit blijkbaar ‘bon ton’ vonden,” aldus Perdaens. “Bovendien gaf Anciaux aan als ‘argument’ dat de schuld in Mechelen per inwoner van €2759 in ’25 lager is dan in Antwerpen. Niet enkel is het geen argument, het klopt ook niet. In Antwerpen is dit 2739 EUR of rekening houdend met de bevolkingsprognoses 2653 EUR.”

“Maar het neemt de terechte en inhoudelijke bezorgdheden van onze fractie niet weg. Bezorgdheden die vanuit de meerderheid weggelachen werden.”

De bezorgdheden betroffen de keuze voor extra uitgaven in tijden van financiële onzekerheid. Zo werden onder de Corona-gerelateerde uitgaven onder andere het promoten van een lokale voedselstrategie en een investering in trage wegen ondergebracht,.2 punten die al opgenomen waren in het bestuursakkoord en dus eigenlijk thuishoorden in de meerjarenplanning die al in december gestemd werd. Ook het huren van een zwemboot vond Perdaens een erg ruime interpretatie van Corona-gerelateerde uitgaven.

Het grootste probleem in de meerjarenplanning zag Perdaens in de evolutie van de schulden. “Wij zagen liever terughoudendheid in deze, enige voorzichtigheid. Nu, een half jaar na de opmaak van het meerjarenplan, dat al heel wat schuld bevatte, werden er, naast de 15,3 miljoen aan Corona-maatregelen, nog 7,4 miljoen aan andere extra uitgaven ingeschreven. Daarvoor schreef men, naar goede gewoonte, geen bezuinigen in, maar telde men dit gewoon bij de schuld.”

“Waar er voordien al geen ruimte was om een tegenslag op te vangen, is het nog maar de vraag hoe men de laatste 2 jaren van de meerjarenplanning die autofinancieringsmarge uit het rood wilt houden, mochten we een tweede golf of een andere tegenslag tegenkomen. Wij vrezen dat men ook dan weer niet naar besparingen zal kijken, maar opnieuw zal kiezen voor het verhogen van belastingen,” besluit Perdaens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is