Meer GAS-boetes voor zwerfvuil en sluikstort

Door Freya Perdaens op 6 maart 2023, over deze onderwerpen: Leefmilieu

Het aantal GAS-boetes dat door steden en gemeenten in 2021 werd uitgeschreven voor zwerfvuil en sluikstorten steeg sterk ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Freya Perdaens (N-VA) opvroeg bij minister Zuhal Demir (N-VA). “Daar waar het in 2020 nog ging over 6.782 overtredingen, was dat in 2021 al gestegen naar 12.788. Een sterke stijging, wat aantoont dat lokale besturen echt inzetten op deze problematiek”, zegt Perdaens.

Zwerfvuil en sluikstorten zijn bij heel wat Vlamingen een doorn in het oog. Veel Vlamingen storen zich eraan en dus is het aan de verschillende overheden om initiatieven te nemen in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten. Lokale besturen hebben daar via hun GAS-reglementen ook de nodige instrumenten toe.

“En we zien dat lokale besturen daar inderdaad gebruik van maken. Bijna 200 Vlaamse lokale besturen schreven in 2021 GAS-boetes uit. Of dat al dan niet een daling dan wel een stijging is ten opzichte van 2020 valt moeilijk te zeggen, aangezien een 65-tal gemeenten niet rapporteerden. Wat we wel zien in de cijfers is dat het aantal gemeenten die het niét deden licht gedaald is.”, concludeert Perdaens.

Afvaldelicten zijn uiteraard niet beperkt tot zwerfvuil en sluikstorten. Ook die cijfers werden opgevraagd aan de minister. En wat blijkt? Daar waar in 2020 nog 14.289 delicten werden geregistreerd, was dit in 2021 al gestegen naar 19.111 delicten. “Daders komen er dus niet zomaar vanaf en worden steeds meer gesanctioneerd. Goed nieuws dus”, besluit Perdaens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is