N-VA Mechelen en N-VA Bonheiden trekken samen aan de alarmbel

Door Freya Perdaens op 21 juni 2022, over deze onderwerpen: Mechelen

Het Agentschap Wegen en Verkeer AWV openen samen met de stad Mechelen de komende weken de Tangent en voorzien ook een drastische aanpassing aan de verkeerscirculatie op de vesten rond Mechelen. Deze 2 ingrepen hebben niet enkel impact voor de inwoners van de Stad Mechelen maar ook voor de buurgemeenten en in het bijzonder de gemeente Bonheiden.

 • Volgens het planbureau zal het aantal voertuigen richting Bonheiden toenemen met maar liefst 57% ( cijfers 2016) en hierbij is het mogelijk effect van de wijziging van de verkeerscirculatie van de vesten niet inbegrepen.
 • AWV startte jaren geleden een studie op om de ontsluiting van de N15/R6 en de omgeving rondpunt Pasbrug te verbeteren . Tot op heden is deze studie nog niet opgeleverd en zijn de resultaten niet gekend.
 • Nochtans is een drastische aanpassing van de verkeersafwikkeling ter hoogte van het kruispunt N-15/ Nieuwstraat/Mechelsesteenweg en het rondpunt Pasbrug nodig om de leefbaarheid van de omwonenden en de woonclusters in Bonheiden te vrijwaren.

Het reële risico bestaat dat door de toename van het verkeer richting R6 en rekening houdend met de huidige bottleneck, reizigers hun weg zoeken via de Mechelsesteenweg en woonstraten die de verbinding maken met N15 zoals onder meer de Bruinbeekstraat.

 • Het huidige gemeentebestuur van Bonheiden en het stadsbestuur van Mechelen deden geen enkele inspanning om AWV aan te zetten tot enige spoed.
 • Binnen het gewestelijke investeringsplan (GIP) zijn er tot op vandaag ook geen budgetten gereserveerd om tot een snelle realisatie over te gaan.
 • De effecten op de ontsluiting van het verkeer van N15 naar de R6 is tot op vandaag niet opgenomen in de studie van de herinrichting van de vesten.
 • Er is nog steeds bezorgdheid bij bewoners en winkeliers over het effect op de bereikbaarheid van het centrum voor alles anders dan de fiets. Onder andere ook het aantal parkeerplaatsen voor handelaars op de Vesten stemt tot ongerustheid.
 • Er is met een aantal buurgemeenten geen of slechts beperkt contact geweest is over de impact van het verkeer op deze buurgemeenten. Nochtans is de impact op hun wegennet een onmiddellijk gevolg van de aanpassingen op het Mechelse.

 

De N-VA fracties van Mechelen en Bonheiden vragen op de eerstvolgende gemeenteraad aan hun besturen om de nodige actie te ondernemen:

 • Art. 1 Vraagt aan het Agentschap Wegen en verkeer en de stad Mechelen geen aanpassing in te voeren met betrekking tot de verkeerstromen Vesten alvorens de effecten op de ontsluiting via N-15 en R6 in kaart gebracht zijn en besproken op een gemeenteraadscommissies Mobiliteit, de nodige 0-metingen zijn uitgevoerd na de opening van de tangent en de impact van de invoering van het éénrichtingsverkeer op het gereden aantal kilometers in Mechelen-centrum, Vesten en stadswijken duidelijk is.
 • Art. 2  Vraagt aan het college van Burgemeester en schepenen een intergemeentelijk overleg op te starten om gezamenlijk oplossingen uit te werken zodat de leefbaarheid van de woonclusters in Mechelen, Bonheiden en Sint Katelijne Waver die getroffen worden door de gewijzigde verkeerssituatie gewaarborgd kunnen blijven.
 • Art.3 Vraagt aan het Agentschap Wegen en verkeer een toelichting over de lopende studie ontsluiting N-15/R6/Pasbrug op een gemeenteraadscommissie.
 • Art.4 Vraagt  aan Vlaanderen de nodige middelen in te schrijven in het GIP voor de realisatie van een veilige en leefbare ontsluiting en doorstroming van de N15 naar R6.
 • Art.5 De studie en realisatie van de verbeterde ontsluiting N-15/R6 op te nemen in de regionale mobiliteitsplannen van vervoerregio Mechelen en de nodige aanpassingen aan te brengen (bepaling wegencategorisering, fietsverbindingen, verbindingen OV plannen).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is