Hoewel de belangrijkste verkiezingen voor veel Mechelaars allicht die van oktober zijn, kleuren ook de kandidatenlijsten in juni al erg Mechels. Op de lijsten van N-VA zijn zo maar liefst 4 Mechelaars terug te vinden. Stuk voor stuk klaar om de Mechelse stem in Brussel te laten horen.

Veel Mechelaars zullen stellen dat de belangrijkste verkiezingen voor de Dijlestad de gemeenteraadsverkiezingen in oktober zijn. Maar een goede vertegenwoordiging in de federale en Vlaamse parlementen is zeker niet te onderschatten. En daarvoor schuift N-VA Mechelen Freya Perdaens, Marc Hendrickx, Marleen Daenen en Anne Delvoye naar voren.

Freya Perdaens, lijsttrekker N-VA Mechelen voor de lokale verkiezingen en 5e plaats effectief op de Vlaamse lijst: "Als 2de grootste stad uit onze provincie is het belangrijk om ook in de parlementen onze stem te laten klinken. Het is immers daar dat heel wat beslist en vastgelegd wordt dat de dagdagelijkse werking van het leven van elke Mechelaar bepaalt.”

De wereld is razendsnel aan het veranderen. En daarbij komt onze Vlaamse welvaart onder druk te staan.
Komende verkiezingen draaien voor N-VA dan ook om 4 vuistregels met als doel die welvaart te beschermen en te laten groeien:
 

  1. Gezonde begrotingen
  2. Rechtvaardig sociaal beleid
  3. Lage belastingen
  4. Investeren in innovatie

“Deze 4 vuistregels zijn de basis voor een gezond en toekomstgericht beleid. Het is daarom niet verwonderlijk dat we ze ook in Mechelen na oktober willen invoeren,” besluit Freya Perdaens.

De 4 Mechelse kandidaten:

LIJST VLAAMS PARLEMENT

Freya Perdaens, 5de plaats Effectief

34 jaar , Vlaams Volksvertegenwoordiger, gemeenteraadslid N-VA Mechelen.

“De afgelopen jaren knokte ik voor onze jeugd in het Vlaams Parlement. Voor hun toekomst, hun mentaal welzijn en veiligheid. Er ligt nog veel werk op de plank en dat wil ik graag verder zetten. Ik werkte er aan gelijke kansen voor iedereen, in binnen- en buitenland. En ik wil er de Mechelse stem luid en duidelijk laten klinken. Zeker nu anderen kiezen om dat niet meer te doen!”

Marc Hendrickx, 3de plaats Opvolgers

55 jaar, advocaat, fractieleider Mechelse gemeenteraad en gewezen Vlaams Volksvertegenwoordiger.

“Mocht ik terug verkozen worden in het Vlaams parlement wil ik werken aan de verdere positionering van Vlaanderen als zelfstandige staat in wording, op internationaal gebied.”

Marleen Daenen, 11de plaats Opvolgers

55 jaar, communicatiemanager, communicatieverantwoordelijke N-VA Mechelen.

“Ik sta voor een fier Vlaanderen: trots op onze collectieve waarden en normen en wil deze complexloos uitdragen. Met de verlichtingswaarden zoals de rede, kennis, vrijheid en gelijkheid als middel voor vooruitgang, als handvat om onze samenleving te verbeteren.  Ik wil ook een stem geven aan de zwijgende meerderheid, de gewone man of vrouw wiens terechte bezorgdheden vaak worden weggezet als onverdraagzaam. In een democratie moet het volk moet nog altijd het laatste woord hebben en ik ben van mening dat deze waarden onder druk staan.”

LIJST KAMER:

Anne Delvoye, 16de plaats Effectief

58 jaar, ambtenaar, voorzitter N-VA Mechelen.

“In de lokale politiek sta ik gekend als bruggenbouwer. Dat talent neem ik graag mee naar het federale niveau om te kunnen samenwerken aan een hoopvolle toekomst op maat van iedereen.

De stem van de Dorpsstraat moet meer invloed hebben op de nieuwe wetten die er komen!  Die stem breng ik graag rechtstreeks naar de Wetstraat!”

Onderwerpen