Opvangnetten moeten zwerfvuil uit Vlaamse waterlopen weren

Door Freya Perdaens op 8 juli 2021, over deze onderwerpen: Leefmilieu

Vanaf het najaar zullen drie opvangnetten afval opvangen in het Maasbekken. De Vlaamse regering start dan met een proefproject om het nut en de inzetbaarheid van die netten te onderzoeken in de strijd tegen zwerfvuil in de Vlaamse waterlopen.  Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Freya Perdaens (N-VA). De proefprojecten kaderen in het Europees Interreg project LIVES.

In Australië is het al realiteit. Door middel van grote netten wordt er aan de monding van afvoerkanalen zwerfvuil opgevangen. Op die manier komt er minder zwerfvuil terecht in de waterlopen. Ook in Vlaanderen, meer bepaald in het Maasbekken, staat nu een dergelijk proefproject op stapel.

“Het is in mijn ogen een eenvoudige en innovatieve methode om zwerfvuil op te vangen. In 2018 begon men met het project in de stad Kwinana en intussen krijgt die vragen van over de hele wereld. Redenen genoeg om te bekijken of dat hier in Vlaanderen ook een oplossing kan zijn. Ik ben dan ook benieuwd naar dit proefproject. Er zijn immers nog wel wat zaken waarmee rekening moet gehouden worden: wat met de vispopulatie, de locatie moet voldoende bereikbaar zijn, de de netten moeten vlot bevestigd kunnen worden en er mag uiteraard geen overstromingsrisico gecreëerd worden, …”, aldus Vlaams Parlementslid Freya Perdaens (N-VA).

Het proefproject zal uitgerold worden binnen het EU Interreg project LIVES.

”In eerste instantie moeten we het probleem van zwerfvuil in onze waterlopen aanpakken bij de bron en ervoor zorgen dat afval dus niet in onze riolen en waterlopen terecht komt. Maar naast verschillende preventieve maatregelen, hebben ook dergelijke projecten een rol te spelen om onze waterlopen proper te houden. In het najaar starten we met drie netten die strategisch zullen worden opgesteld in het Maasbekken. Daarnaast leren we natuurlijk ook uit de ervaring uit het buitenland. Wanneer de resultaten positief zijn, kunnen we de netten ook op andere plaatsen in Vlaanderen inzetten op weg naar afvalvrije beken en rivieren”, aldus Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is