Promotie van de waterscan in een stroomversnelling

Door Freya Perdaens op 20 mei 2020, over deze onderwerpen: Leefmilieu
Freya Perdaens

Via de waterscan wordt onderzocht hoe jouw waterverbruik en dus ook jouw waterfactuur kan verminderen. In 2019 werd er 228 keer een waterscan uitgevoerd, bleek uit cijfers die ik bij minister Demir opvroeg. Dat is ongeveer evenveel als het jaar daarvoor. Door in te zetten op extra communicatie rond het bestaan van de waterscan kunnen we allen winnen, er wordt minder water verbruikt en de kosten dalen.

Een waterscan is geen keuring of controle-onderzoek. Via de waterscan zet de drinkwatermaatschappij klanten aan om duurzamer om te gaan met water en om waterbesparende maatregelen te nemen. Wanneer je een waterscan aanvraagt, komt een medewerker bij jou thuis langs. Het watergebruik van de klant wordt besproken, de watermeterstand wordt opgevolgd en er wordt gezocht naar besparingsmogelijkheden (toestel en gedrag), lekken en volksgezondheidsaspecten (bv. aanwezigheid van lood).

Als je aan een aantal maatregelen voldoet gebeurt de waterscan gratis, zoniet vraagt je watermaatschappij een vergoeding. Op mijn vraag gaf minister Demir ook mee dat de promotie van de waterscan ook als actie wordt opgenomen in het Vlaams actieplan armoedebestrijding dat nu in opmaak is. Zo bereiken we hopelijk zoveel mogelijk mensen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is