Hoewel het door sterke windvlagen voor de tweede oudejaarsavond op rij in extremis verboden was, schoten Mechelaars tijdens de overgang van 2023 naar 2024 toch heel wat vuurwerk in de lucht. “Dat vuurwerk is een pest geworden. Vijftien jaar geleden was dat iets plezierig waarbij mensen zich ook nog wat aan de spelregels hielden. Sindsdien is vuurwerk veel zwaarder geworden en wijd verspreid”, zegt burgemeester Somers (Voor Mechelen).

Hij merkt op dat mensen ook in de aanloop naar oudejaar en in de dagen nadien steeds vaker vuurwerk afschieten. “Dat is zeer vervelend. Voor de dieren, maar mensen voelen er zich ook door bedreigd. Sommigen denken dat ze daar een kat- en muisspelletje mee moeten spelen. Iedereen beseft dat er geen wonderoplossing is, maar ik denk dat we ons samen moeten beraden over wat er moet gebeuren”, vertelt Bart Somers.

Strafrechtelijke sancties

Tijdens de jongste gemeenteraad volgde hij het pleidooi van N-VA voor een algemeen verbod. “Als het van mij persoonlijk afhangt, komt er een totaalverbod. Niet alleen op het gebruik ervan, maar ook op de verkoop met duidelijke strafrechtelijke sancties. Het plezier weegt niet meer op tegen de last en de ellende die mensen daarvan ondervinden”, zegt Somers.

Freya Perdaens, fractieleider van N-VA, hamert al langer op duidelijke regels. “Al sinds 2016 dienen wij jaar na jaar een voorstel of een vraag in rond vuurwerk”, zegt ze. Aanvankelijk, toen haar partij nog deel uitmaakte van het stadsbestuur, was dat een pleidooi voor geluidsarm vuurwerk. “Van een totaalverbod kon voor de stadslijst toen nog geen sprake zijn en als coalitiepartner wilden we ons loyaal opstellen”, vertelt Perdaens.

Sinds het begin van deze bestuursperiode in 2019 kreeg het voorstel voor een totaalverbod vorm. “Voor het stadsbestuur ging dat verbod niet verder dan de perimeter rond de Dierenbescherming. We hebben er altijd voor geijverd om dat verbod uit te breiden omdat er ook dieren en issues rond veiligheid zijn in de rest van Mechelen. Wij zeggen al jaren dat vuurwerk een pest is”, legt Freya Perdaens uit.

Moeilijk te handhaven

Alleen is zo’n totaalverbod in de praktijk moeilijk te handhaven. Dat bleek opnieuw tijdens de jongste jaarwisseling. “Twee jaar op rij is door de sterke wind kort voordien beslist om een totaalverbod af te kondigen. Dan moet je dat holderdebolder communiceren. Dat is nooit een cadeau als je in de maanden vooraf aangeeft dat het wel mag. Het is niet leuk voor de mensen die het verbod moeten handhaven en ook niet voor mensen die graag vuurwerk zien”, zegt Perdaens.

Daarom vindt N-VA het logischer om een totaalverbod in te voeren. Op vraag van Freya Perdaens wordt de problematiek binnenkort besproken op een commissievergadering. “Ik ben heel benieuwd of ons voorstel zich zal vertalen in besluitvorming”, zegt ze. Thijs Verbeurgt (Vooruit) voorzitter van de raadscommissie algemene zaken en veiligheid, engageert zich om de bespreking zo snel mogelijk op de agenda te zetten. “Een evaluatie dringt zich op, want in het gevoel van velen was het vuurwerk heviger dan ooit”, zegt hij.

 

BRON: GAZET VAN ANTWERPEN, 1 FEBRUARI 2024 - SVEN VAN HAEZENDONCK

Onderwerpen