Tussenkomst resolutie LGBTQI+ Senaat

Door Freya Perdaens op 16 juli 2021, over deze onderwerpen: Gelijke kansen

Geachte collega’s,

Met u stelden wij met afschuw vast hoe in Hongarije een wet gestemd raakte die de LGBTQIA+ gemeenschap in een EU lidstaat discrimineert en zelfs geweld jegens deze gemeenschap in de hand werkt.

We twijfelen er, ik vermoed net als u, niet aan dat deze wet naast de ingrijpende maatregelen die bij wet vastgelegd werden ook een enorme afgeleide impact zal hebben op deze gemeenschap. Het zal een excuus kunnen zijn voor geweld tegen deze gemeenschap, een start voor verdere discriminerende maatregelen. En laat ons duidelijk zijn: deze wet gaat al te ver, maar wij zijn nog bevreesder om de gevolgen ervan buiten de wet om.

In Kiev is het al zo ver, dat je op straat in elkaar geslagen wordt - en dat dit ‘bon ton is’ collega’s – louter omdat je hand in hand loopt met iemand van hetzelfde geslacht. Dit is géén toekomst die wij willen zien uitrollen in ons Europa.

En we hadden het over de LGBTQIA+ gemeenschap eerder al in dit halfrond. U herinnert zich mogelijks nog wat ik toen voor onze fractie kwam te zeggen.

“Want hoewel iedereen in deze zaal en thuis in deze het hart op de juiste plaats heeft, stellen wij vast dat we met deze resolutie niet verder komen dan wat goede intenties. En dat ligt niet aan de indieners of hun bedoeling, collega’s. Dat ligt aan de beperkingen van het Huis waar we ons bevinden. “

Ik wees toen op het kunst- en vliegwerk van de resolutie die voorlag aangaande geweld jegens de LGBTQIA+ gemeenschap in België. En ik hekelde dat wat hier toen gevraagd werd in Vlaanderen al veelal uitgerold was.

Collega’s, ik maakte u toen ook een belofte. Ik beloofde dat wij gedreven en met passie in het volgens ons daarvoor geschikte huis de zaken zouden aanpakken. En mag ik zeggen collega’s dat we dat met verve deden? De collega’s uit het Vlaams Parlement kunnen hiervan getuigen. We werkten samen aan een verregaande en krachtdadige aanpak. En bij deze wil ik de collega’s nogmaals bedanken voor de ongelooflijk fijne samenwerking over de partijen heen.

Welnu, ditmaal staan de zaken enigszins andersom. In juni reeds werd in het Vlaams Parlement een resolutie goedgekeurd om de situatie in Hongarije te hekelen en stappen tegen Hongarije te vragen. Via het meest daadkrachtige huis dat we ter zake hebben.

De resolutie bevatte het volgende beschikkende gedeelte:

“– uit zijn grote bezorgdheid over de toenemende intolerantie en discriminatie ten aanzien van de lgbtqi+-gemeenschap in Hongarije;

– veroordeelt ten strengste alle recente wetgeving waarmee Hongarije systematisch de lgbtqi+-gemeenschap discrimineert en stigmatiseert;

– vraagt de Vlaamse Regering om:

1° alle mogelijke schendingen van de rechten van de lgbtqi+-personen in Hongarije krachtig te veroordelen;

2° in elk diplomatiek contact met de Hongaarse autoriteiten de Hongaarse anti-lgbtqi+-wetgeving uitdrukkelijk te veroordelen en het standpunt in te nemen dat die zones een ernstige schending inhouden van de waarden waarop de Europese Unie berust, vermeld in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie;

3° op Europees niveau te pleiten voor een veroordeling van het Hongaarse beleid ten aanzien van de lgbtqi+-gemeenschap, aangezien dit strijdig is met de fundamentele waarden van de Europese Unie;

4° de Europese Commissie op te roepen om zowel het rechtsstaatmechanisme als een ingebrekestellingsprocedure tegenover Hongarije op te starten omtrent hun schendingen van de fundamentele rechten van lgbtqi+-personen;

5° er bij de Federale Regering op aan te dringen dat België zich in de Raad van de Europese Unie inzet om met toepassing van artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie op te treden tegen de Hongaarse regering en de discriminatie van de lgbtqi+-gemeenschap in de overwegingen bij die procedure op te nemen.”

En het Vlaams Parlement was niet het enige huis waar reeds stappen genomen werden. In de Kamer zijn op dit ogenblik 2 resoluties hangende. Daarnaast reageerde premier De Croo voortvarend, maar resoluut en erg helder over de situatie.

Het is wat raar dat wij vanuit de Senaat vragen stellen aan een regering die zelf al initiatief heeft genomen. Dat naast de unanieme resolutie in het Vlaams Parlement is het de vraag wat deze resolutie extra bijdraagt.

Vanuit het Vlaams Parlement deden we ook meer dan alleen het opstellen van een resolutie. Collega Vlaams Parlementslid Piet De Bruyn nodigde alle fracties uit om samen met de Hongaarse LGBTQIA+ gemeenschap een duidelijk signaal te sturen op 24 juli. En ik ben fier om te kunnen zeggen dat haast iedere fractie een afgevaardigde meestuurt.

Sta mij toe de oproep van collega De Bruyn en de vraag van LGBTQIA+ activiste Viktória Radványi, hier te herhalen:

Collega’s, maak samen met ons een vuist tegen de antihomowet in Hongarije. Op 24 juli, op de Budapest Pride, zullen we schouder aan schouder ter plaatse staan met de mensen die door deze wet benadeeld worden en zullen we hen steunen. In overtuiging, woorden en daden. Reis ook af naar Budapest om Hongarije te tonen dat het ons menens is.

U begrijpt collega’s, dat wij om deze reden deze resolutie niet zullen steunen. Niét omdat we niet verontrust zijn, niet omdat er geen actie nodig is. Maar wél omdat wij die acties ondernemen waar het moet.

En u kan het gooien op een nieuwe discussie over de zin of onzin van de Senaat, of u kan aanvaarden dat we het gewoon oneens zijn over de rol die wij hier vervullen en de mogelijkheden van dit huis. Maar collega’s, ik hoop dat we het wel eens kunnen zijn over het feit dat we elk op de manier die wij geschikt zien ons zullen verzetten tegen deze discriminerende en geweld uitlokkende wet.

Ik dank u.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is