Perdaens verduidelijkt: “Deze cijfers tonen nog maar eens aan dat recyclage bij ons bijzonder sterk is ingeburgerd. Quasi alle ingezamelde drankverpakkingen worden gerecycleerd. Enkel bij het sorteren zijn er minimale verliezen door de strenge kwaliteitsvoorwaarden bij sorteercentra. Cijfers per gewest zijn er op heden niet, anders zouden we nog beter de vinger aan de pols kunnen houden.”

Dergelijk recyclagegedrag heeft ook een positieve impact op de uitstoot van CO2. Voor elke ton plastic drankverpakking die wordt gerecycleerd wordt ongeveer 2,9 ton CO2-uitstoot vermeden. Bij de metalen drankverpakking loopt dat zelfs op tot een besparing van 5,8 ton CO2-uitstoot. Om 1 ton CO2-uitstoot te compenseren zijn er normaal ongeveer 31 tot 46 bomen nodig zijn.

“Dat heeft dan weer te maken met het feit dat de materialen bij recyclage niet verbrand worden én omdat primaire grondstoffen worden uitgespaard bij de productie van nieuwe plastic. Bij de blikjes loopt het nog op omdat de productie van staal en aluminium uit ertsen een energie-intensief proces is. Dit alles toont aan dat ook hergebruik en recyclage een steentje kunnen bijdragen als het gaat over CO2-reductie. Correct blijven sorteren is dus de boodschap”, aldus Perdaens.