Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Freya Perdaens op 30 juni 2020, over deze onderwerpen: Mechelen

Het was een triestig tafereel op de gemeenteraad in Mechelen maandagavond. Op de agenda stond de eerste aanpassing van het meerjarenplanning. Een aanpassing ter waarde van 22,7 miljoen. Op de vragen naar de evolutie van de autofinancieringsmarge die Freya Perdaens stelde, antwoordde de bevoegde …

Door Freya Perdaens op 19 juni 2020, over deze onderwerpen: Leefmilieu

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) biedt heel wat mogelijkheden voor lokale besturen om ondersteuning te krijgen voor de verwijdering van asbest. Sommigen gaan hier sneller mee aan de slag dan anderen. Op dit moment werd al een tussentijds totaal van 7.528,66 ton asbest opgehaald …

Door Freya Perdaens op 29 mei 2020, over deze onderwerpen: Mechelen

Enkele keren kaartte ik op de gemeenteraad al aan dat het kunstwerk ter nagedachtenis van Louis Neefs in het Mechelse Tivolipark verwaarloosd was. Ondertussen werd beslist het beeld weg te halen en werd een nieuw kunstwerk in het centrum beloofd in 2021. Ik deed een oproep om  voor het nieuwe …

Door Freya Perdaens op 22 mei 2020, over deze onderwerpen: Mechelen

De inspraak die het Mechelse stadsbestuur bij de opmaak van het herstelplan na corona beloofde, bleek een “nummertje voor de galerij”. Met N-VA Mechelen deden we zelf bijkomende voorstellen. Het plan werd inclusief beschikbaar budget al aan de pers gecommuniceerd. Maar de vraag welke financiële …

Door Freya Perdaens op 20 mei 2020, over deze onderwerpen: Leefmilieu

Via de waterscan wordt onderzocht hoe jouw waterverbruik en dus ook jouw waterfactuur kan verminderen. In 2019 werd er 228 keer een waterscan uitgevoerd, bleek uit cijfers die ik bij minister Demir opvroeg. Dat is ongeveer evenveel als het jaar daarvoor. Door in te zetten op extra communicatie rond …

Door Freya Perdaens op 13 mei 2020, over deze onderwerpen: Leefmilieu

De Vlaamse Regering wil tegen 2040 Vlaanderen asbestveilig maken. In de begrotingaanpassing voor 2020 wordt daarom 10,4 miljoen euro extra vrijgemaakt. Het grootste deel van dat budget gaat naar het subsidiëren van asbestcementinzameling aan huis door gemeenten. Dit zorgt dat bijkomend 77 gemeenten …